El lloc és propietat de Poc a Pots en la seva totalitat, així com tots els drets relacionats. Qualsevol reproducció, total o parcial, està subjecta sistemàticament a l'autorització dels propietaris. No obstant això, els enllaços de tipus hipertext al lloc estan autoritzats sense sol·licituds específiques.

Tots els serveis/entregues de la botiga online, propietat de Poc a Pots, estan subjectes a les Condicions Generals esmentades a continuació.

1. Acceptació de condicions

El client reconeix haver llegit, en el moment de realitzar la comanda, les condicions particulars de venda que s'exposen en aquesta pantalla i declara expressament acceptar-les sense reserves.
Aquestes condicions generals de venda regulen les relacions contractuals entre Poc a Pots i el seu client, acceptant-les ambdues parts sense reserves. Les presents condicions generals de venda prevaldran sobre totes les altres condicions que figuren en qualsevol altre document, llevat que es renunciï el contrari, expressament i per escrit.

2. Productes

Les fotografies que il·lustren els productes no entren en l'àmbit contractual. Si s'introdueixen errors, Poc a Pots no es fa responsable en cap cas. La majoria de productes que Poc a Pots ofereix als seus clients estan disponibles. Tanmateix, en cas de no disponibilitat d'un producte demanat, Poc a Pots es compromet a substituir-lo per un producte almenys equivalent, o de gamma superior.

3. Ordre

Els sistemes de gravació automàtica es consideren com a prova de la naturalesa, contingut i data de la comanda. Poc a Pots confirma l'acceptació de la seva comanda al client a l'adreça de correu electrònic que ha comunicat. La venda només es conclourà després de la confirmació de la comanda. Poc a Pots es reserva el dret d'anul·lar qualsevol comanda d'un client amb qui hi hagi una disputa relacionada amb el pagament d'una comanda anterior. La informació facilitada pel comprador en rebre la comanda l'obliga: en cas d'error en la redacció de les dades de contacte del destinatari, el venedor no es fa responsable de la impossibilitat de lliurar el producte.

Per raons òbvies d'higiene, no es retornarà ni canviarà cap mercaderia. En cas d'escassetat d'estocs, s'ofereix un producte de qualitat equivalent.

4. Lliurament a Barcelona, Espanya (ciutat) codis postals 08001 a 08041

4-1 Lliurament:

Poc a Pots no es fa responsable d'un impediment de lliurament vinculat a un cas de força major: incendi, vandalisme de vehicles, meteorologia, desastre natural, tall de carreteres o carrers, o qualsevol altra causa aliena a la nostra voluntat.

ATENCIÓ: es poden aplicar despeses de lliurament addicionals per a comandes especials fora de l'àrea coberta automàticament al lloc.

4-2 Termini de lliurament:

Després de la confirmació de la comanda, Poc a Pots es compromet a lliurar els productes demanats en la franja horària seleccionada en un màxim de 2 hores. En cas contrari, es procedirà a un reemborsament total o parcial en funció de l'acord entre les parts.

4-3 Mètode de lliurament.

Per motius de disponibilitat, una comanda es pot lliurar en diversos terminis al client. El client només paga una entrega. Si el client vol 2 punts de lliurament, fa 2 comandes, amb els costos de lliurament associats.

5. Retirada

Qualsevol comanda es considera ferma en el moment del registre. Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres el més aviat possible a través de WhatSapp en cas d'error o modificació per tal de trobar un possible acord.

6. Preu

El preu s'expressa en euros.
El preu indicat a les fitxes de producte no inclou l'IVA ni el transport.

7. Pagament

El preu facturat al client és el preu indicat a la confirmació de comanda enviada per Poc a Pots.
El preu dels productes es paga en efectiu el dia de la comanda real.
El pagament es realitza amb targeta de crèdit o transferència. Es pot demanar un comprovant de transferència per validar la comanda.
Per tant, el vostre número de targeta bancària es dirigeix als servidors de Stripe o Paypal, el vostre pagament s'efectua directament a aquests proveïdors de serveis en un entorn segur sense passar pel servidor de la botiga, una garantia que és tant més important com que els vostres números només són coneguts per aquests. proveïdors de servei.
La comanda validada pel client només es considerarà efectiva quan els centres de pagament bancari interessats hagin donat el seu acord. En cas de denegació d'aquests centres, la comanda quedarà automàticament anul·lada.A més, Poc a Pots es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual hi hagi un conflicte.

8. Conflictes

Aquest contracte està subjecte a la legislació espanyola.

Poc a Pots no es fa responsable dels danys de qualsevol naturalesa, ja siguin materials, immaterials o corporals, que poguessin derivar-se d'una mala conservació o mal ús dels productes venuts. La responsabilitat de Poc a Pots es limitarà, en tot cas, a l'import de la comanda i no es pot culpar dels simples errors o omissions que hagin pogut romandre malgrat totes les precaucions preses en la presentació dels productes. aquest contracte, el comprador té la possibilitat, abans de qualsevol acció legal, de buscar una solució amistosa. Tingueu en compte que la recerca d'una solució amistosa no interromp el “breu període” de la garantia legal, ni la durada de la garantia contractual. Tingueu en compte que, per regla general i subjecte a la sentència dels Tribunals, el compliment de les disposicions d'aquest contracte relatives a la garantia contractual pressuposa que el comprador compleixi els seus compromisos econòmics amb el venedor.
Les queixes o controvèrsies seran sempre rebudes amb atenta amabilitat, presumint-se sempre la bona fe en qui es pren la molèstia d'explicar les seves situacions. En cas de conflicte, el client es posarà en contacte amb caràcter prioritari amb l'empresa per obtenir una solució amistosa.

9. Garantia

Els productes elaborats i lliurats s'han de consumir el mateix dia.
En tots els casos Poc a Pots no es fa responsable de l'incompliment de les disposicions normatives i legislatives vigents al país de recepció, la responsabilitat de Poc a Pots es limita sistemàticament al valor del producte en qüestió, valor a la seva data. de venda i sense possibilitat de recurs contra la marca o l'empresa productora del producte.
En qualsevol cas, el client es beneficia de la garantia legal de desnonament i defectes ocults. Sempre que el comprador demostri el defecte ocult, el venedor ha de reparar legalment totes les conseqüències; si el comprador acudeix als jutjats, ho ha de fer en "poc temps" des del descobriment del defecte ocult. Pots contactar amb l'atenció al client: a través de WhatSapp, el nostre xat, el nostre formulari de contacte o per correu electrònic a support@pocapots.es.

10. Informació legal

El subministrament de la informació personal recollida amb finalitats de venda a distància és obligatori, essent aquesta informació essencial per a la tramitació i lliurament de comandes, l'elaboració de factures i contractes de garantia. En cas de no facilitar informació, la comanda no serà validada. D'acord amb la legislació europea GDPR, el client té dret a accedir, modificar, rectificar i suprimir les dades que el concerneixen, que pot exercir amb Poc a Pots. A més, Poc a Pots es compromet a no comunicar mai, gratuïtament o a canvi d'una indemnització, les dades de contacte dels seus clients a un tercer.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA “PERSONALITZADES”

Article 1: Aplicació de les Condicions Generals de Venda

Les presents Condicions Generals de Venda s'apliquen als serveis prestats per Poc a Pots, a continuació s'esmenta “el càtering”, com a part dels serveis de càtering descrits en el pressupost enviat al client.
Aquestes Condicions Generals de Venda s'envien al client al mateix temps que el pressupost, per tal que aquest pugui realitzar la seva comanda. Per tant, qualsevol comanda implica l'acceptació plena i sense reserves per part del client d'aquestes condicions, amb l'exclusió de qualsevol altre document com ara fulletó, documents comercials, etc.
En cas de contradicció entre les disposicions que consten en el pressupost signat pel client i les que figuren en les presents Condicions Generals de Venda, només serà aplicable el que disposa el pressupost.

Article 2: Reserva

La comanda del Client queda definitivament registrada en rebre per part del càtering aquest pressupost degudament datat i signat pel client, amb el segell comercial del client i la menció "Val d'acord", i acompanyat d'un dipòsit de 50% d'import total. del servei.

Article 3: Confirmació de la reserva

El nostre servei de càtering està estrictament vinculat a la confirmació del lloguer de l'espai de recepció. Qualsevol modificació o cancel·lació del contracte de lloguer de l'habitació pot tenir conseqüències en els nostres serveis de càtering i comportar canvis en els mateixos. Per tant, ens han de comunicar el més aviat possible. En tot cas, el càtering no es fa responsable d'aquestes modificacions o cancel·lacions i de les seves conseqüències. El càtering no serà de cap manera responsable de les despeses ocasionades, ni de la cancel·lació o ajornament de l'esdeveniment i no reconeixerà cap indemnització, dany o interès.
El client ha de confirmar el pressupost com a màxim:
- Si l'esdeveniment té lloc dins dels 30 dies següents: 10 dies següents a la data d'emissió del mateix,
– si l'esdeveniment té lloc en més de 30 dies: almenys 20 dies hàbils abans de la data de recepció.

El nombre exacte de convidats previst per a cada servei s'ha de comunicar per escrit al càtering, 7 dies hàbils abans de la data d'inici de l'esdeveniment (dissabte i diumenge no inclosos). En cas contrari, el nombre de paràmetres que apareixen a l'oferta servirà com a base de facturació mínima. S'especifica que els productes no consumits com a part d'un envàs no poden donar lloc a una rebaixa de preu.

Article 4: Modificació de serveis

Qualsevol sol·licitud de modificació dels serveis respecte al pressupost acceptat s'ha d'enviar per escrit (correu electrònic) a l'adreça support@pocapots.es. A falta d'acceptació per escrit del càtering dins dels 8 dies següents a la recepció de la sol·licitud, s'entén que el contracte continua en els termes i condicions determinats en el pressupost acceptat pel client.

Article 5: Anul·lació

Com que la facturació es fa en funció dels serveis reservats, es convida al client a prestar la màxima atenció a les següents condicions de cancel·lació:

Les anul·lacions, de tot o part de la comanda inicial, s'han de fer per escrit al càtering.

  • En cas de notificació rebuda amb més de 30 dies d'antelació a la data d'inici de l'esdeveniment, la fiança es retornarà al client dins dels 8 dies següents a la notificació.
  • En cas de notificació d'anul·lació rebuda amb menys de 15 dies d'antelació a la data d'inici de l'esdeveniment, el càtering retindrà la fiança abonada com a compensació.
  • En cas de notificació de cancel·lació rebuda amb menys de 8 dies d'antelació a la data de l'esdeveniment, el client haurà d'abonar a 90% l'import íntegre del servei que figura al pressupost.
  • En cas de notificació de cancel·lació rebuda amb menys de 48 hores d'antelació a la data de l'esdeveniment, el Client haurà d'abonar la totalitat de l'import del servei que figura al pressupost.

Article 6: Preu

Els preus s'expressen nets sense impostos. Els preus confirmats a l'oferta són ferms durant 1 mes des de la data d'enviament de l'oferta al client. Transcorregut aquest termini, es podran modificar en funció de les condicions econòmiques. Aleshores, les tarifes aplicables són les vigents el dia de la prestació del servei.

Els preus podran ser modificats en cas d'un canvi legislatiu i/o normatiu susceptible de comportar variacions de preu com ara: modificació del tipus d'IVA aplicable, introducció de nous impostos, etc.

Article 7: Hores extraordinàries

Si s'excedeix l'hora especificada en el pressupost, es facturaran hores addicionals: Durant el dia de 7:00 a 22:00 h: a raó de 30 € sense IVA per hora, per servidor present.
Tarifa nocturna de 22:00 a 6:00 a.m.: a la tarifa de 45 € sense impostos per hora, per servidor present

Article 8: Terminis de pagament

Quan caduca la seva opció (veure art.3), el client haurà d'haver signat el contracte comercial i abonat la fiança de confirmació calculat segons l'import del pressupost, pel qual rebrà una factura d'ingrés.
L'import net d'aquest dipòsit es dedueix de la factura final (saldo) subjecte a la possible aplicació d'una compensació per cancel·lació.
Llevat que el contracte estableixi el contrari, les factures del saldo són establertes pel càtering, i s'han de pagar en el moment de la seva recepció.
En cas de desacord sobre una part de la factura, el client es compromet a pagar la part indiscutible sense demora i a indicar per escrit al càtering el motiu del litigi.
La comanda d'extres (begudes, etc.) sol·licitada per un o més participants es lliurarà al client o al responsable de l'esdeveniment present per a l'autorització que donarà signant el nostre full d'instruccions. S'adjuntarà una còpia a la factura final.
Qualsevol endarreriment en el pagament comportarà penalitzacions per demora iguals al tipus d'interès legal vigent. Tots els costos que el càtering pugui haver de suportar en relació amb la recuperació de deutes pendents aniran a càrrec del client.
El client és responsable de tots els danys causats a través d'ell (en particular pels participants o els seus convidats) i es compromet, en cas de dany als equips de servei prestats, a assumir les despeses de reparació i/o substitució.

Article 9: Recomanacions

El client es compromet a convidar només a persones el comportament de les quals no sigui susceptible, de cap manera, de perjudicar el personal i l'equip del càtering que els atén.
Aquest últim es reserva el dret d'intervenir si cal. El client no podrà portar cap beguda o aliment de l'exterior. El client es compromet a garantir que els participants i els seus convidats respectin totes les instruccions i normatives de l'establiment i del càtering (en particular la prohibició de fumar en els locals d'ús col·lectiu). El client vetllarà perquè els participants no pertorbin les operacions del càtering ni posi en perill la seguretat de l'establiment o de les persones que hi ha.

Article 10: Força major

El càtering pot alliberar-se de les seves obligacions o suspendre-ne l'execució si es troba en la impossibilitat d'assumir-les per l'ocurrència d'un fet excepcional, o un cas de força major, i en particular en cas de destrucció total o parcial de l'establiment. , vaga, etc.

Article 11: Queixes i disputes

Qualsevol controvèrsia i reclamació només es podrà tenir en compte si es fa per escrit i s'envia al càtering en un termini màxim de 5 dies després de la finalització de l'esdeveniment.

Menors: està prohibida la venda d'alcohol a menors de 16 anys. Per tant, qualsevol persona que demani vi, cervesa o qualsevol forma de beguda alcohòlica a Poc a Pots es compromet a tenir com a mínim 16 anys en la data de la comanda. L'abús d'alcohol és perillós per a la salut. Saber consumir amb moderació.